Aydınlatma Metni

Misafir ve Misafir ile İlişkili Kişiler Aydınlatma Metni

MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş. 

Misafir ve Misafir ile İlişkili Kişiler Aydınlatma Metni

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili Kanun, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin işlenmesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir. 

 

Bu metin, MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) misafirlerine ait kişisel verilerin Kanun çerçevesinde işlenmesi kapsamındaki Şirket’in beyan ve açıklamalarını içermektedir. Bu minvalde, metnin uygulama alanı, Şirket’in misafirlerine ve misafirleri ile ilişkili olan ve aşağıda detaylandırılan diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenme süreçleridir. Lütfen bu aydınlatma yükümlülüğünü dikkatlice okuyarak, Şirket’ten hizmet aldığınız süre zarfında ve daha sonrasında işlenen verilerinize ilişkin prosedürleri inceleyiniz. Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Bu metinde yer alan;

 

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

Misafir: Şirket’in rezervasyon ve resmi kayıt işlemleri sonrasında Şirket’te konaklayan gerçek kişi misafirlerini,

Misafir Çalışanı: Şirket’ten konaklama veya etkinlik düzenlenmesine yönelik hizmet alacak tüzel kişinin çalışanı olan gerçek kişileri,

Misafir Hissedarı: Şirket’ten konaklama veya etkinlik düzenlenmesine yönelik hizmet alacak tüzel kişinin hissedarını, 

Misafir Yetkilisi: Misafir adına Şirket ile işlem yapacak yetkili gerçek kişileri,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Potansiyel Müşteri: Şirket ile konaklama ve/veya etkinlik yapmak amacıyla görüşme yapan gerçek kişi misafir adaylarını,

Potansiyel Müşteri Çalışanı: : Şirket ile konaklama ve/veya etkinlik yapmak amacıyla görüşen tüzel kişinin çalışanı olan gerçek kişileri,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

1. Veri Kategorileri ve Veri Türleri

 

Müşteri                                                                                                                                      

 

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik bilgileri (cüzdan seri no, aile sıra no ve diğerleri), kimlik fotoğrafı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, paylaşılması halinde pasaport bilgileri (pasaport numarası, verildiği yer gibi), uyruk, varsa yabancı kimlik numarası, imza, yerleşik olunan ülke bilgisi

İletişim Bilgisi

Ev adresi, ikametgâh posta adresi ve paylaştığı diğer adresler, e-posta, telefon/cep telefonu

İşlem Güvenliği

Bilet numarası ve cihaz bilgileri (işletim sistemi/sürümü, donanım modeli ve MAC adresi gibi benzersiz cihaz tanımlayıcılar dâhil)

Finansal Bilgi

Banka hesap bilgileri, kredi kart bilgileri (kredi kartı sahibi, Kredi Kartı CVV, kredi kartı numarası, kredi kartı son kullanma tarihi.) ödeme şekli, harcama miktarı ve harcama bilgisi

Pazarlama

Memnuniyet anketi bilgileri

Görsel İşitsel Kayıtlar

CCTV kamera kayıtları

Fiziksel Mekan Güvenliği

Giriş çıkış bilgileri log kayıtları, CCTV kamera kayıtları

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Rezervasyon sırasında çevrimiçi platformların not kısmında paylaşılan dini ve felsefi inanca ilişkin bilgiler,

Müşteri İşlem Bilgisi

Misafir talep ve sipariş bilgisi, rezervasyon bilgisi (tarih, saat, oda vb.), (çevrimiçi platformların not kısmında yer alan diğer bilgiler örneğin sigara içilmeyen oda talebi vs.) konaklayacağı süre, konaklama tarihleri, konakladığı kişi sayısı, oda numarası, konaklama tarihi, harcama miktarı, harcama bilgisi, referans numarası, konfirmasyon numarası

Diğer: Hasarlı Odaya İlişkin Detaylar

Hasar kaydı veya zarar miktarı gibi hasarlı olaya ait detaylar

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

Müşteri meslek bilgisi

Diğer: Müşteri Kayıp Eşya Bilgisi

Misafir tarafından kaybedilen veya unutulan eşyaya ilişkin bilgiler (eşyanın cinsi, bulunduğu tarih, bulunduğu yer ve saat, sahibinin adı, oda numarsı gibi)

Diğer: Üyelik Kart Bilgileri

Hilton Honors üyelik bilgileri

Müşteri Çalışanı 

 

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad,

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-posta adresi

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

Çalıştığı şirket ismi ve pozisyon bilgisi

Müşteri İşlem Bilgisi

Talep bilgisi, konaklama bilgisi, konaklama tarihleri

Müşteri Hissedarı 

 

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad,

İletişim Bilgisi

İletişim bilgileri (telefon veya e-posta adresi gibi)

Finansal Bilgi

Finansal bilgiler

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

Çalıştığı şirket ismi ve pozisyon bilgisi

Müşteri Yetkilisi

 

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad,

İletişim Bilgisi

İletişim bilgileri (telefon veya e-posta adresi gibi)

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

Çalıştığı şirket ismi ve pozisyon bilgisi

Potansiyel Müşteri 

 

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad,

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-posta adresi

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

Çalıştığı şirket ismi ve pozisyon bilgisi

Müşteri İşlem Bilgisi

Talep bilgisi, konaklama bilgisi, konaklama tarihleri

Potansiyel Müşteri Çalışanı 

 

Kimlik Bilgisi

Ad-soyad

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-posta adresi

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

Çalıştığı şirket ismi ve pozisyon bilgisi

Müşteri İşlem Bilgisi

Talep bilgisi, konaklama bilgisi, konaklama tarihleri

     

 

2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Yöntemler

(i) Misafirler’in rezervasyon ve konuk kayıt süreçlerinde, konaklama hizmetinin devam ettiği süre boyunca ve konaklama hizmeti sona erdikten sonra bazı sınırlı durumlarda kişisel verileri ve (ii) belirli durumlarda Müşteri Çalışanı, Müşteri Hissedarı, Müşteri Yetkilisi Potansiyel Müşteri, Potansiyel Müşterin Çalışanı’nın kişisel verileri, Şirket nezdindeki her bir veri işleme faaliyeti sürecindeki detayı ile birlikte aşağıdaki yöntemler ile Şirket tarafından temin edilmektedir:

 

 • Misafir’in ilettiği kişisel veriler, rezervasyonun yapılabilmesi için Şirket tarafından, telefon, e-posta, internet sitesi ve diğer iletişim kanalları veya online seyahat platformları gibi elektronik ve fiziksel ortamda otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Misafir’inkayıt sırasında yazılı form ile paylaşılan kişisel verileri, fiziksel ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Misafir’in bilgilerinin, kayıt sırasında T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından işletilen sistemine (Kimlik Bilgilendirme Sistemi) aktarılması suretiyle elektronik ortamda otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Şirket’in hizmetlerini sunabilmesi için Misafir’in otel sistemlerine kaydedilmesi ve kendilerine kapı kartı tahsis edilmesi kapsamında sözlü ve elektronik ortamlarda otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Şirket’in hizmet sunabilmesi için Misafir sipariş talepleri ve siparişe ilişkin şikâyetlerinin fiziksel ortamda Misafir tarafından iletilmesi suretiyle otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla,
 • Şirket’in sunduğu hizmetlerin sonlandırılması amacıyla check-out sırasında Misafir’in bilgileri fiziksel veya elektronik ortamlarda otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Şirket’in sözleşme ilişkisi kapsamında Misafirler’e internet erişiminin sağlanması için başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere, kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcıların kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kurma yükümlülüğü kapsamında Misafir’den gerekli bilgilerin elektronik ortamda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Misafir’in rezervasyon talebi doğrultusunda odaların hazırlanması amacıyla Misafir’in elektronik ortamda ilgili bilgileri iletmesi suretiyle otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla,
 • Şirket’in sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerini ifa edebilmesi için Misafir giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla elektronik olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla,
 • Şirket’in hasarlı vaka raporlarının yönetimi için, Misafir’in bilgilerin fiziksel ortamda otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Şirket’in hizmetlerini sunduğu otelde yaşanan kaza veya olayın raporlanması için sözlü veya yazılı olarak tutanaklar aracılığıyla otomatik olmayan yollarla,
 • Şirket Misafir’in kayıp eşyasının saklama ve teslim sürecini yürütmek için, düzenlediği yazılı form aracılığıyla fiziksel ortamda otomatik olmayan yollarla,
 • Misafir’e çamaşırhane ve kuru temizleme hizmetinin sunulması kapsamında yazılı form aracılığıyla fiziksel ortamda otomatik olmayan yollarla,
 • Şirket hizmetlerini geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için Misafir’in düşünce ve yorumlarını elektronik ortamdan anket ve fiziksel ortamda yazılı form doldurulması suretiyle otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla,Şirket’in güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, Şirket binasına yerleştirdiğimiz kameralar (CCTV) aracılığıyla otomatik yollarla,
 • Şirket’in görüşmelerinin yürütülmesi ve görüşme detaylarının kayıt altına alınması amacıyla (i) Müşteri’ye, (ii) Müşteri Çalışanı’na, (iii) Potansiyel Müşteri’ye, (iv) Potansiyel Müşterin Çalışanı’na ilişkin bilgiler telefon, e-mail gibi elektronik veya fiziksel ortamlarda iletilmesi suretiyle otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla.
 • Şirket’in hizmet sunumu amacıyla yaptığı görüşmelerde temasa geçilen (i) Müşteri’ye, (ii) Müşteri Çalışanı’na, (iii) Potansiyel Müşteri’ye, (iv) Potansiyel Müşterin Çalışanı’na ait kartvizitlerinin saklanması amacıyla fiziki ortamda otomatik olmayan yollarla,
 • Acenteler ve tur operatörleri ile yapılan işbirlikleri kapsamında (i) Müşteri, (ii) Müşteri Çalışanı, (iii) Potansiyel Müşteri, (iv) Potansiyel Müşterin Çalışan ile temasa geçilebilmesi için elektronik ortamda iletilen listeler aracılığıyla otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Şirket’in hizmet sunduğu otelde etkinlik organize edilebilmesi için Müşteri’ye ve Müşteri Çalışanı’na ait ve gerekli olan bilgilerin işlenebilmesi amacıyla elektronik ortamda otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla,
 • Kredilendirme süreçlerinin yürütülebilmesi için (i) Müşteri’nin, (ii) Müşteri Hissedarı’nın ve (iii) Müşteri Yetkilisi’nin gerekli olan bilgilerinin elektronik ve fiziksel ortamda otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla.

 

Hukuki Sebepler 

Müşteri 

Kimlik Bilgisi

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

İletişim Bilgisi

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

İşlem Güvenliği

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması
  • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

 

Finansal Bilgi

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

Pazarlama

 • Sizlerden aldığımız açık rızanız

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Fiziksel Mekan Güvenliği

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

 • Kişisel verilerinizin sizin tarafınızdan alenileştirilmesi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

Diğer: Hasar Kaydı

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

Diğer: Müşteri Kayıp Eşya Bilgisi

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

Diğer: Üyelik Kart Bilgileri

 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz

Müşteri Çalışanı 

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

Müşteri Hissedarı 

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Finansal Bilgi

 

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

 

Müşteri Yetkilisi 

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Finansal Bilgi

 

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar

 

Potansiyel Müşteri 

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

Potansiyel Müşteri Çalışanı 

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

 

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Bu metin kapsamında ilgili kişilerin kişisel verileri, yukarıdaki genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: 

 

Kimlik Bilgisi

 

 

 

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması ve değerlendirilmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi;
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesiTalep ve şikayetlerin takibi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/ hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini

 

İletişim Bilgisi

 

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerini yürütülmesi/ denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesiDenetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesiSaklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Ürün/ hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi

 

İşlem Güvenliği

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesiyürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesiRisk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması ve değerlendirilmesi
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

Finansal Bilgi

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/ denetimi
 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

Pazarlama

 • Firma/ ürün/ hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması ve değerlendirilmesiMüşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Fiziksel Mekan Güvenliği

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesiFaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önlemler alınması ve değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi;
 • Mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/ hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesiFirma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesiMüşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesiTalep ve şikayetlerin takibi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Diğer: Hasar Kaydı

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temin
 • Saklama ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi;

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Diğer: Müşteri Kayıp Eşya Bilgisi

 • Denetim/ etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal/ hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

Diğer: Üyelik Kart Bilgileri

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Çalışanı 

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi

Müşteri Hissedarı 

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Finansal Bilgi

 

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Yetkilisi 

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Finansal Bilgi

 

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Potansiyel Müşteri 

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Potansiyel Müşteri Çalışanı 

Kimlik Bilgisi

 

İletişim Bilgisi

 

Diğer: İşyeri ve Meslek Bilgisi

 

Müşteri İşlem Bilgisi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 • Wifi kullanımına ilişkin süreçler kapsamında ilgili veriler spesifik olarak; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hükümler başta olmak üzere suçla mücadele edilmesi, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi, ailenin ve çocukların korunması, suçun önlenmesi ve suçluların tespiti, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler alınması, erişim engelleme ve filtreleme sistemlerinin etkinliğinin sağlanması, işlem güvenliğinin sağlanması, hukuki işlem güvenliğinin temini, erişim kayıtlarının kaydedilmesi, işlenmesi süreçlerinin planlanması, yönetimi, denetimi ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, yönetimi, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve korunması, trafiğin yönetimi, internet hizmetinin sunumu, bağlantının sağlanması ve yönetimi, şirket hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, kötüye kullanım, amacı aşan kullanım, hukuka aykırı kullanım, usulsüzlük, dolandırıcılık tespitleri, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar, WI-FI Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşulların uygulanması, bunların denetlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması.

 

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Misafir’in Kişisel Verileri

Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak (yurt içinde) aşağıdaki kişi gruplarına aktarılabilecektir.

 

i. Tedarikçilerimize (örneğin, WIFI hizmetinin sunumu için altyapı sağlayan internet servis sağlayıcısı ve çözüm ortaklarına),

ii. İş ortaklarımıza,

iii. kanunen yetkili kamu kurumlarına ve

iv. özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere

 

Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda örnek olarak belirtilmiştir:

Aktarım Amacı

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal/ hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Tarafınızca verilmiş olan kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin yurt dışına hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda örnek olarak belirtilmiştir.

 

Misafir’in verileri aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için yurt dışındaki tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Misafir ile İlişkili Diğer Kişilerin Kişisel Verileri

Misafir Çalışanı, Potansiyel Müşteri ve Potansiyel Müşteri Çalışanı’nın toplanan kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak (yurt içinde) tedarikçilerimize aktarılabilecektir. Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda örnek olarak belirtilmiştir:

 

Aktarım Amacı

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 

Misafir Çalışanı, Potansiyel Müşteri ve Potansiyel Müşteri Çalışanı’nın verileri aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için yurt dışındaki tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

 

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 

5. İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

İlgili Kişi’nin Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Şirket internet sitesinden erişebileceğiniz İletişim Formu’nu doldurarak, “İlgili Kişi Başvuru Formu’nu Şirket resmi e-mail adresi mvk@mvkyapi.com ve resmi telefon hattı olan 0 216 702 11 11 numarası üzerinden veya Şirket’in Yenişehir Mah. Millet Cad. B Blok No:27 Pendik /İstanbul adresine ileterek gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Telefon üzerinden gerçekleştirilen taleplerde, ardından diğer usullere uygun bir başvuru yapılması için yönlendirme yapılacaktır.

 

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" istinaden aşağıdaki bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz:

 

 • Başvuru sahibinin adı soyadı,
 • Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası, değil ise uyruğu ile birlikte pasaport numarası veya var ise kimlik numarası,
 • Başvuru sahibinin tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler,
 • Başvuru yöntemleri ve
 • Başvuru yazılı ise imza.

 

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

İlgili kişiler olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

 

MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş.

Misafir ve Misafir ile İlişkili Kişilerin Verilerinin Yurt Dışına Aktarılması Açık Rıza Metni

 

 

MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş. (Şirket) tarafından; “Misafir ve Misafir ile İlişkili Kişiler Aydınlatma Metni” içerisinde detaylandırılan kişisel verilerimin;  iş sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere Misafir ve Misafir ile İlişkili Kişiler Aydınlatma Metni’nde yer alan kapsam, sınır ve amaçlar doğrultusunda, Şirket’in yurt dışında bulunan tedarikçilerine aktarılabilinecektir.

© 2013 MVK Sitede kullanılan yazı ve görsellerin her hakkı saklıdır. İzin almadan kullanılamaz.